Emotion Hack Day @ Pixelache: Keinutuolit

Kasvonilmeiden ja muun kehonkielen peilautumista, liikkeiden synkronoitumista ja jopa aivojen rytmisen toiminnan tahdistumista tapahtuu spontaanisti vuorovaikutuksen aikana.

Tämänkaltainen ihmistenvälinen synkronoituminen saattaa olla yhteydessä ymmärryksen tasoon, yhteistoiminnan onnistumiseen ja empatian eri osa-alueiden ilmenemiseen, kuten tunteiden tarttumiseen, ihmisten välillä.

Voisiko siten synkroniaa lisäämällä saada aikaan enemmän empatiaa ja laadukkaampaa vuorovaikutusta?

Tuoreiden tutkimustulosten mukaan näin voi olla. Esimerkiksi, samantahtinen keintuolissa kiikkuminen on yhdistetty yhteenkuuluvuuden tunteen lisääntymiseen sekä parempaan suoriutumiseen yhteistyötä vaativassa tehtävässä. Toisessa tutkimuksessa musiikillisen pelin pelaaminen yhdessä lisäsi tunteiden tarttumista tuntemattomien ihmisten välillä.

Tässä työpajassa yritämme saada aikaan syvempää empatiaa ihmisten välille häkättyjen keinutuolien avulla. Preparoidun pianon perinteen mukaisesti keinutuoleihin voi liittää akustisia soittimia ja myös elektroniikkaa, kuten fysiologisia sensoreita.  

Osana työpajaa rakennetaan ihon sähkönjohtavuutta mittaava sensori Arduinolla.

Valmiit keinutuolit asetetaan festivaaleille kävijöiden kokeiltavaksi.

Tervetuloa mukaan!

Katri Saarikivi ja Valtteri Wikström 

Katri Saarikivi (s. 1983) on tutkija kognitiivisen neurotieteen alalla ja suorittaa tohtorintutkintoaan Helsingin Yliopistossa. Hän vetää NEMO -projektitiimiä, joka tutkii empatian neurologisia mekanismeja ja laatua ihmisten välisessä viestinnässä verkossa.

Valtteri Wikström (s. 1987) on tutkija interaktiivisen median alueella. Hänen tekee tohtorintutkintoaan Helsingin Yliopistossa tutkien empatian neurologista taustaa ja rakentaa käyttöliittymiä parempaan kommunikointiin NEMO -projektissa. Hän on yksi SoundShaden perustajista ja toimii sen interaktio- ja ohjelmasuunnittelijana. Wikström on suorittanut maisterintutkinnot uuden median ja laskennallisen biologian alueilta Aalto Yliopistosta.