EPIC_Tom (the performance)

“EPIC-Tom (the performance) on lajienvälinen audiovisuaalinen esitys, joka pyrkii laajentamaan mediaalista esiintymistä ihmisen ulkopuolisella luovuudella. Tämä ihmisen ja koiran yhteistyön tulos on syntynyt elettyjen, yhteisten kokemusten avulla.

Prosessin aikana tutkimme Tomin “koiruutta” hänen ääntensä ja eleidensä kautta. Yritimme ymmärtää hänen mielentilojaan eräänlaisen ‘biofiilisen tarkkailun’ avulla. Teimme kokeiluja liikkeenkaappaus- ja äänitysstudioissa, joiden tuoksena teimme Tomista generatiivisen animaation. Tässä animaatiossa Tom kuvataan hyppivän pallon perässä. Uskomme, että Tomin tunteet ennen pallon kiinniottoa ovat ns. Proto-euforisia tunteita – tuntemuksia halukkuudesta, odotuksesta ja ennakoinnista. Äänitysstudiossa taas Tom päästi ääniä, jotka kulkevat käsi kädessä tämän tilan kanssa. Hänen äänensä viestivät halua, ihmetystä, jännitystä ja niin edelleen.

Esitys koostuu animaatiosta ja granulaariprosessoidusta Tomin ääntelystä. Tietokonepohjaiset prosessointitavat laajentavat mahdollisuuksiamme kuvitella tilan ja ajan kokemuksia, joita Tomilla ehkä on ollut pallon kiinniottohetkellä. Tämä äänimaisema antaa teoksessa livenä esiintyville muusikoille eräänlaisen kehyksen – kutsun, johon muusikko tilanteessa vastaa.”

Työryhmä

• Julie Andreyev: konsepti, editointi, theremin
• Simon Overstall: granulaariäänimaisema
• Tom: konsepti, näyttelijä, ääntelijä
• Jay White: Tomin animaatio
• Richard Overington + Hyuma Frankowski: liikkeenkaappaustukihenkilöt


Biot:

Julie Andreyev
on taiteilija, tutkija, opettaja ja vegaani. Hänen taiteellinen työnsä, Animal Lover -otsikolla kulkeva hanke tutkii eläintenvälistä kommunikointia ja luovuutta lajienvälisen yhteistyön avulla. Usein hänen projektinsa ovat uuden mediataiteen, esityksen, videon ja installaation muotojen välimaastossa. Andreyev toimii myös apulaisprofessorina Emily Carr University of Art + Designissa, taiteellisena johtahana triennaalinäyttely Interactive Futuresissa sekä on myös yksi Vegan Congressin perustajajäsenistä. Hänen oma väitöskirjansa käsittelee taiteellisten prosessien laajentumista ei-inhimilliseen etiikkaan sekä lajienväliseen luovuuteen.

Simon Lysander Overstall on mediataitelija ja säveltäjä Vancouverista, Kanadasta. Hänen työnsä ovat usein generatiivisia, interaktiivisia ja esityksellisiä. Erityisesti hän on kiinnostunut laskennallisesta luovuudesta musiikissa, fysiikkaan pohjautuvasta äänisynteesistä virtuaalisissa ympäristöissä sekä biologiasta ja ekologiasta innoittuneesta taiteesta. Interaktiivisten installaatioiden sekä esiintymisjärjestelmien suunnitteluiden lisäksi hän toimii myös äänisuunnittelijana musiikin, teatterin ja tanssin kentillä.