Silent Bird Song -työpaja

Markkinat dominoivat ruokavalintojamme ja vaihtoehtojamme sekä ylläpitävät eristyneisyyttä maasta elämää ylläpitävänä elementtinä. Voisiko maan jättäminen koskemattomaan, ns. villiin tilaan tukea symbioottista suhdetta tiettyjen muiden lajien kanssa? Voimmeko ymmärtää ja ennakoida kasvun kiertoa sen perusteella, miten havainnoimme tunteen kautta lämpötilaa, sademäärää tai auringonvaloa? Miten voimme tuntea pölyttävien hyönteisten käytöstä ja levinneisyyttä, tai vaikkapa maassa pesivien lintujen tai varpusten elämää?

Rikkaassa biodiversiteetissä eläminen saa meidät ymmärtämään, miten muut lajit ovat osana yhtä systeemiä, täysin yhteydessä kaikkeen - ja miten vastakohtaisesti ihmisen on räikeän irrallaan tästä systeemistä. Suuri osa ns. luonnollisesta ympäristöstä, on vain osa ihmisen järjestelmää ja itse asiassa kaukana luonnollisesta. Jos tietoisesti valitsemme luopua “luonnonympäristöjen” kontrolloinnista (kuten puutarhoista, puistoista, vesialueista), miten voisimme sen jälkeen liittyä ns. villiin järjestelmään, joka ottaa vallan.

Työpaja keskittyy tähän ajatukseen uudelleen liittymisestä luonnonympäristöön ja esittelee avainkysymyksiä, jotka herättävät uusia tapoja paikkojen ymmärtämiseen biodiversiteettinä. Työpajaan osallistujat ohjataan aktiviteetteihin, joissa käytetään luonnonmateriaaleja Lapinlahden puistosta ja liitytään puistoon taiteellisen eleen tai intervention kautta. Työpaja päättyy havaintojen jakamiseen yhdessä.

Osallistujat voivat tuoda mukanaan työpajassa käytettäväksi löydettyjä materiaaleja puistosta kuten käpyjä, pudonneita lehtiä, kasvien siemeniä, tikkuja, terälehtiä, höyheniä, kaarnaa yms.

Ilmoittaudu työpajan ennakkoon. Työpajan kielenä on englanti. Työpajan aloitus-tapaamispaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Monika Dutta and Jake Harries

Monika Dutta on taiteilija ja elokuvantekijä. Hän työskentelee erityisesti liikkuvan kuvan, valokuvan, piirrosten, veiston, tekstiilien, performanssin ja aktivismin rajapinnoilla. Hänen töitään ollut esillä kansainvälisesti. Hänen töissään yhdistyvät luonnonympäristöjen ja teknologisesti rakennettujen todellisuuksien suhteet.
Jake Harries työskentelee osallistavan ja mediataiteen parissa sekä taiteilijana että sheffildiläisen Access Spacen johtajana. Hän tutkii erityisesti taitojen ja tiedon avoimuutta, keskittyen erityisesti kestäviin vaihtoehtoihin nykyisille malleille ruoan kasvatukseen, resurssien kulutukseen ja urbaanin ympäristön muokattavuuteen liittyen.

Vuodesta 2010 saakka Monika Dutta ja Jake Harries ovat kehittäneet maapaikkaa, jota he kutsuvat a little piece of land:ksi. Se on puolen hehtaarin kokoinen maa-alue Pohjois-Enlgannissa. Kaukana urbaanista humusta, keskellä intensiivistä maataloutta, he ovat olleet vapaita tutkimaan, miten kasvit kasvavat villisti ympäristössään ja kehittämään praktiikkaa, joka perustuu villin ruuan valmistamiseen ja ideoihin kestävästä ravinnosta. A little piece of land on hedelmällinen maaperä, missä Monika ja Jake kehittävät ideoitaan ja kysymyksiään, jotka manifestoituvat taiteelliseen tuotantoon.