Pehmeän robotiikan ('Sof Robotics') työpaja

Pehmeä robotiikka (‘Soft Robotics’) on kasvava tutkimusala, missä konventionaalisia, kovia robottien osia pyritään korvaamaan uusilla pehmeillä ja monipuolisilla materiaaleilla. Näiden pehmeiden osien ominaisuudet, kuten elastisuus ja herkkyys avaavat ovia useille uusille robotiikan käyttökohteille. Käyttöominaisuuksien lisäksi pehmeät materiaalit voivat tarjota roboteille myös elävämmän yleisvaikutelman, ja ovat yleisesti ottaen turvallisempia ihmisen ja robotin välisessä vuorovaikutuksessa. Koska pehmeä materiaali muistuttaa myös ihmisen tai eläimen ihoa, tarjoaa se monien tutkijoiden mukaan enemmän mahdollisuuksia suhtautua robotteihin empaattisesti. Pehmeän robotiikan sovelluksia nähdään jo niin vanhustenhuollon, proteesien, kirurgian, pelastusoperaatioiden ja päällepuettavien teknologioiden muodoissa. Viime aikoina kiinnostus pehmeää robotiikkaa kohtaan on lisääntynyt myös arkkitehtien, suunnittelijoiden ja taiteilijoiden puolelta.

Tässä työpajassa osallistujat saavat laaja-alaisen tuntumapinnan koko pehmeän robotiikan kenttään. Osallistujat pääsevät kokeilemaan useita tapoja suunnitella, työstää ja rakentaa pehmeitä robotteja.

Työpajan ensimmäisenä päivänä keskitytään pehmeän robotiikan perusperiaatteisiin ja rakennetaan yksinkertaisia esimerkkejä. Erityisesti keskitytään pehmeisiin aktuaattoreihin ja niiden käyttöön robottimorfologiassa. Samalla rutinoidutaan työnkulkuun, jossa tehdään robottiosia silikonista käyttäen avuksi 3D-mallinnettuja muotteja.

Toisena päivänä ohjelmassa on viimeistelyvaihe, jossa kootaan valmiita robotteja sekä opetellaan ohjaamaan niitä erilaisin kaasu- ja sensoriohjausmetodein käyttämällä apuna Arduino-mikrokontrolleria.

Osallistujien tulee tuoda mukanaan oma kannettava tietokone, Arduino IDE asennettuna (löytyy osoitteesta: https://www.arduino.cc/en/Main/Software). Työpaja on avoin kaikille kiinnostuneille – aikaisempaa kokemusta robotiikasta, Arduinosta tai 3D-mallinnoksesta et tarvitse.

Lisätietoa pehmeästä robotiikasta: