Pixelache Festival 2016 – 'Interfaces for Empathy' järjestetään 22. - 25. syyskuuta Helsingissä. Festivaali etsii muutoksen mahdollisuuksia ihmisyydessä, jotta voisimme olla tasapainoinen osa ekosysteemiä, jossa elämme. Ihmiskunta on jo pitkään tiennyt luonnonvarojen ylikulutuksen vaikutukset kuten vaikkapa  ilmastonmuutos, biodiversiteetin häviäminen, saasteet, ylikansoitus ja lajien sukupuutto. Tieto itsessään ei ole kuitenkaan johtanut vaadittuun nopeaan ja merkittävään muutokseen käyttäytymisessämme.

Edelleen kasvava teknologinen murros muokkaa ympäristöämme tavoilla jotka jäävät meiltä usein piiloon. Samaan aikaan elämme jatkuvasti lisääntyvän ja kehittyvän informaatioteknologian keskellä, ja pystymme havaitsemaan maailmaa yhä monimutkaisemmilla tavoilla. Tämä kehitys kuitenkin tuntuu merkitsevän sitä, että päivittäinen, lisääntyvä tiedon määrä ja sen omaksuminen tuottaa enemmän informaation kulutusta eikä niinkään lisää tiedostamista. Myös monet muutokset havaintoprosessissamme, joita uusi teknologia mahdollistaa, näyttävät vievän meidät yhä kauemmaksi kehollisesta kokemuksesta. Kehollisuuden osuuden vähentyessä, on mahdollista että kykymme havainnoida elämää ylläpitävää ympäristöämme vähenee.

'Interfaces for Empathy' pyrkii etsimään avainta näihin haasteisiin empatian kautta. Onko mahdollista, että perustavanlaatuinen kykymme kokea myötätuntoa ja asettua toisen asemaan, voisi muuttaa ihmiskunnan tarinaa? Voisiko empatia olla elementti, jonka kautta voisimme luoda uudenlaisen yhteyden ympäristöömme ja itseemme? Voisimmeko oppia kokemaan myötätuntoa kokonaista ekosysteemiä kohtaan? Myötätunto on joka tapauksessa mahdollistanut ihmisten tiiviin yhteistyön ja sitä kautta koko lajin kukoistuksen. Festivaali kysyy ja ehdottaa, että myötätuntoa on mahdollisesta oppia, löytää ja erityisesti uudelleen löytää esim. kehollisen läsnäolon, kokeellisen kommunikaation tai vaihtoehtoisten havaitsemistapojen kautta.

Tämän vuoden Pixelache Festivalin päätapahtumapaikka on vanha Lapinlahden sairaala ja siellä Lapinlahden Lähde yhteistyökumppanina. Muita tapahtumapaikkoja ovat Kiasma, Muu Galleria ja Talvipuutarha.

'Interfaces for Empathy' festivaalia vetävät Mari Keski-Korsu ja Petri Ruikka. Festivaalin ohjelma on toteutettu yhteistyössä Pixelachen jäsenten sekä festivaalityöryhmän kanssa, johon kuuluvat taiteilijat Laura Beloff ja Egle Oddo sekä tutkijat Katri Saarikivi ja Valtteri Wikström.

Löydät yhteystiedot festivaalin järjestäjille Yhteystiedot-sivulta. Voit myös lähettää postia osoitteeseen festival @ pixelache . ac

Pixelache Festivalia tukee Opetusministeriö, Helsingin kaupunki, Koneen säätiö ja AVEK.