IN SITU: Äänipuutarha

IN SITU on ääni-installaatio, joka muuttaa Talvipuutarhan kasvihuoneen jättimäiseksi soittimeksi. Kahden viikon ajan syksyllä 2016 Talvipuutarhan rakenne muuntuu monikanavaiseksi, soivaksi tilaksi. Rakennukseen kiinnitetyt runkokaiuttimet muuttavat seinien lasiruudut kovaäänisiksi. Rakennuksen soiva rakenne, tilan ainutlaatuinen muoto ja resonanssi sekä kaikkialla rönsyävät kasvit muokkaavat kaikki osaltaan tilaan sävelletyn teoksen äänimaailmaa.

IN SITUssa arkkitehtuuri ja ääni nivoutuvat yhteen ainutlaatuisella tavalla. Tila ei vaan tarjoa paikkaa teokselle vaan ”osallistuu” aktiivisesti äänimaailman luomiseen. Kyseessä onkin ensimmäinen kerta Suomessa, kun kokonainen rakennus muuttuu soittimeksi.

Teos yhdistää omintakeisella tavalla äänen ja arkkitehtuurin suurempiin ”kasvihuoneisiin” liittyviin ilmiöihin, kuten ympäristökysymyksiin ja lasirakennusten luontaiseen yhteyden/erottamisen poetiikkaan. Teos on vuorovaikutuksessa luonnonvoimien kanssa niin tilassa kuin kasvihuoneen ulkopuolella: ympäristön tilaan liittyvä data muokkaa äänimaisemaa. Tämä data on niin pitkältä aikaväliltä kerättyä tilastotietoa ympäristömuutoksesta kuin reaaliaikaista dataa ympäristön tilasta.

Teos pyrkii herättämään tietoisuutta yhdestä aikamme keskeisestä ilmiöistä – antroposeenistä – hallitsevan ihmisen ja hillityn luonnon suhteesta, jossa ihmiskunnan vaikutus luontoon on ennennäkemättömän suuri. Äänen avulla teos johdattelee kuulijansa pohtimaan aistinvaraisesti nykypäivän suhdetta ihmisen ja luonnon välillä.

Otso Lähdeoja ja Josué Moreno 

Otso Lähdeoja on Suomen Akatemian tohtoritutkija, jonka tämänhetkinen tutkimustyö luotaa runkoäänen mahdollisuuksia musiikissa ja mediataiteessa. Josué Moreno on Sibelius Akatemian tohtorinopiskelija, jonka tutkimus liittyy tilalliseen ja arkkitehtoniseen sävellykseen.

Kaksikon taustatukena on tuottaja Kati Åberg. Projektia tukee ja rahoittaa Sibelius Akatemian Musiikkiteknologian aineryhmä, Koneen Säätiö sekä Taiteen edistämiskeskus. Kiitämme myös Talvipuutarhaa ja Helsingin kaupungin Rakennusvirastoa yhteistyöstä.

Teos on avoinna yleisölle 22.9.-6.10.2016 seuraavasti:

La-Su 12-16

Ma tila kiinni

Ti 9-12

Ke-Pe 12-15

Tervetuloa avajaisiin 22.9. klo 12 - 15.

Lisätietoa projektista löytyy myös projektin sivuilta: sonicgreenhouse.eu

Valokuva: Uupi Tirronen