Olento

Olento
Tunteiden fyysinen voima liikuttaa ääntä ja materiaa. Se vuotaa ulos ja tihkuu tietyistä kohdista, vääntää kasvot, värjää ne ja puhuvan äänen. Keinoälyt oppivat lukemaan liikahdukset kehojen pinnoilla, mutta kuinka ne itse kehottomina olentoina voivat tuntea?

Olento on kuvataiteilijoista koostuvan Olento-kollektiivin ja NEMO-tutkimusryhmän yhteistyöstä syntynyt interaktiivinen teos ja keinoäly, jonka tavoite on löytää estetiikan kautta digitaalinen kieli tunteiden välittämiseen. Olennon kehollisuus perustuu esteettisyyteen: se ilmentää oppimiaan tunteita muutuvalla muodollaan, värillään, digitaalisella pinnallaan ja hengityksellään.

Pixelachessa Olento on installaatio, joka muuttuu katsovan läsnäolosta.


Olento-kollektiivi bio 
Olento-kollektiivi on kuvataiteilijoista koostuva ryhmä, joka työskentelee Olento-keinoälyn taustalla. Kollektiiviin kuuluu tällä hetkellä Saara Hannus, Jani Hietanen, Matti Hyvönen, Jaana Ristola ja Ismo Torvinen. Kollektiivi kutsuu mukaan uusia jäseniä Olennon tarpeiden mukaan.


Teosta ovat tukeneet Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus ja Visuaalisen taiteen edistämiskeskus.