Foodycle Battlet

Foodycle-festivaali järjestää kaksi battlea, joissa empaattista syömistä lähestytään eri teemojen kautta. Proteiini-battlessa mitellään leikkimielisesti erilaisten proteiinituotteiden paremmuudesta. Mukana on proteiinilähteitä kaurasta sieniin ja lihasta hyönteisiin. Battlessa kuullaan tuotteiden tarinat ja tuottajien visiot tulevaisuuden proteiinilähteistä. Yleisö pääsee osallistumaan pohdintaan siitä, millaista ruokaa empaattinen kuluttaja valitsee.

Ruokakanava -battlessa etsitään vaihtoehtoja perinteisille ruoanjakelukanaville. Miksi kannattaisi ostaa ruokaa tuottajalta, liittyä ruokaosuuskuntaan, ryhtyä kaupunkiviljelijäksi tai hyödyntää hävikkiruoka? Battlessa kuullaan vaihtoehtoisten ruokakanavien synnystä ja niiden pyörittäjien tulevaisuudenvisioista. Yleisö pääsee osallistumaan pohdintaan siitä, miten empaattinen kuluttaja hankkii ruokansa.

Urbaani ruokafestivaali Foodycle järjestetään neljättä kertaa. Tällä kertaa pohdimme, mitä on empaattinen syöminen. Nykyisenlainen ruoantuotanto ja -kulutus rasittavat ja pilaavat ekosysteemejä. Lisäksi luonnonvarojen kuten puhtaan veden, öljyn ja mineraalilannoitteiden niukkeneminen haastaa tulevaisuuden ruoan tuotannon. Samaan aikaan ruokajärjestelmiä leimaa sosiaalinen ja eettinen epäoikeudenmukaisuus: luonnonvarojen, ruoan, rahan ja hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen. Voisiko empatia eli samaistuminen toisen asemaan auttaa korjaamaan nykyisen ruokajärjestelmän ekologisia, eettisiä ja sosiaalisia ongelmia? Mitä kukin meistä voisi tehdä? 

Tapahtuma on suomenkielinen.

Ruoan tulevaisuus

Ruoan tulevaisuus ry on yhdistys, joka pyrkii edistämään ruokajärjestelmään liittyvän tieteellisen tiedon näkyvyyttä ja eri osapuolten välistä keskustelua ekologisesti kestävän ja reilun ruokajärjestelmän kehittämiseksi. Yhdistys toivottaa toimintaansa tervetulleeksi eri tieteenalojen ja tahojen edustajat. Toimintaan kuuluvat muun muassa kokkausillat, keskustelu- ja lukupiirit ja ekskursiot.

Lue lisää Foodycle ohjelmasta täältä!